Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 05:52

Lịch học tập lớp TC LLCT C57, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 15/9 đến ngày 27/9/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2023

Lịch học tập lớp TC LLCT C57, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 15/9 đến ngày 27/9/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác