Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:12

Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 05/8 đến ngày 25/8/2022