Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:23

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, Lớp TC LLCT C53, từ ngày 04/01 đến ngày 20/01/2022