Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 18:10

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1). Từ ngày 02/6 đến ngày 14/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Học phần: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 1). Từ ngày 02/6 đến ngày 14/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác