Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 14:39

Lịch học lớp TC LLCT - HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 01/2 đến ngày 16/02/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Học phần: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT - HC C52 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; từ ngày 01/2 đến ngày 16/02/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác