Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:51

Lịch học lớp TC LLCT GD32, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 29/3/2024