Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:54

Lịch học lớp TC LLCT GD32 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 20/02 đến ngày 04/3/2024