Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 13:40

Lịch học lớp TC LLCT C63 (huyện Ba Tri, Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 18/10 đến ngày 27/10/2023