Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:12

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 16/11 đến ngày 04/12/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C63 (huyện Ba Tri)

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C63 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 16/11 đến ngày 04/12/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác