Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 10:35

Lịch học lớp TC LLCT C62 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 10/8 đến ngày 31/8/2023