Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:28

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 20/02 đến ngày 07/3/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C61

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 20/02 đến ngày 07/3/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác