Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 19:29

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2023