Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:14

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C61

Học phần: 

Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/8 đến ngày 25/8/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác