Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 13:14

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 16/01 đến ngày 29/01/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C61

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT C61 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 16/01 đến ngày 29/01/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác