Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 17:53

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2023