Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:57

Lịch học lớp TC LLCT C60, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS, từ ngày 05/9 đến ngày 20/9/2023