Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 13:29

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 01/8 đến ngày 14/8/2023