Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 13:11

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C60

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT C60 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, từ ngày 03/01 đến ngày 23/01/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác