Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:23

Lịch học lớp TC LLCT C59, Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 02/01 đến ngày 16/01/2024