Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 17 Tháng 4, 2024 - 03:00

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 04/3 đến ngày 27/3/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C59

Học phần: 

Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 04/3 đến ngày 27/3/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác