Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 12:31

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 02/10 đến ngày 17/10/2023