Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 12:08

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C59

Học phần: 

Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C59 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác