Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:08

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 14/10 đến ngày 15/12/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C58

Học phần: 

Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 14/10 đến ngày 15/12/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác