Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:33

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 16/12/2023 đến ngày 02/02/2024