Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 05:56

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh) Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; từ ngày 24/6 đến ngày 25/8/2023