Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:04

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 12/6 đến ngày 04/7/2023