Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 14:01

Lịch học lớp TC LLCT C56, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 16/10 đến ngày 23/10/2023