Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:13

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 19/6 đến ngày 04/7/2023