Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:05

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 08/8 đến 23/8/2023