Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:33

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 12/9 đến ngày 27/9/2023