Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 05:33

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 4), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 13/9 đến ngày 22/9/2023