Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:21

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 01/8 đến ngày 17/8/2023