Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 10:41

Lịch học lớp TC LLCT A44, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 10/8 đến ngày 05/9/2023