Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:40

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 10/01/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A44

Học phần: 

Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 14/12/2023 đến ngày 10/01/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác