Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:20

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 15/3 đến ngày 05/4/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A44

Học phần: 

Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 15/3 đến ngày 05/4/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác