Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:54

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 07/11 đến ngày 23/11/2023