Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:36

Lịch học lớp TC LLCT A43, Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 27/9 đến ngày 13/10/2023