Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:11

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 23/01 đến ngày 19/02/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A43

Học phần: 

Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 23/01 đến ngày 19/02/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác