Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 17 Tháng 4, 2024 - 17:00

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A43

Học phần: 

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác