Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:21

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 05/9 đến ngày 26/9/2023