Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:38

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 07/8 đến ngày 24/8/2023