Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 16:21

Lịch học lớp TC LLCT A41, Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 17/4 đến ngày 28/4/2023