Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:53

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2022