Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 12:08

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 29/9 đến ngày 19/10/2022