Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:08

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và CNDVLS; từ ngày 03/8 đến ngày 28/8/2023