Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:46

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 14/6 đến ngày 28/6/2023