Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:17

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 01/8 đến 15/8/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A40

Học phần: 

Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Kiến thức bổ trợ; từ ngày 01/8 đến 15/8/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác