Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 14:49

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023