Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 01:59

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023