Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:19

Lịch học (Điều chỉnh) lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng khóa 2, năm 2023; từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2023