CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:36

Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ, chi bộ và thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 26/8/2020 về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Đảng bộ, chi bộ và thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề, nhiệm kỳ 2020-2025.

Văn bản đính kèm: 

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác