Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:40

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý + Văn hóa và phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/3 đến ngày 20/3/2024

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý +  Văn hóa và phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/3 đến ngày 20/3/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác