Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 12:01

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin; lớp Cao cấp LLCT K74.B07.Bến Tre, từ ngày 11/01 đến ngày 18/01/2024

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr

Học phần: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Năm học: 

2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin; lớp Cao cấp LLCT K74.B07.Bến Tre, từ ngày 11/01 đến ngày 18/01/2024

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác