Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:32

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học; lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 09/4 đến ngày 16/4/2024